Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding, het woord zegt het al. Een ’crowd’ (groep) van meerdere investeerders zorgt samen voor de financiële middelen (funds) die nodig zijn om een plan, initiatief, ambitie of droom van een ander, de ondernemer, te verwezenlijken. Als investeerder krijg je in ruil hiervoor een aantrekkelijk rendement in geld (rente) of een tegenprestatie in natura (producten of diensten).
 


Vier redenen om te kiezen voor crowdfunding via MyCrowdfunding:

  • MyCrowdfunding presenteert heldere, tastbare projecten. De door ons geselecteerde ondernemers kunnen duidelijk uitleggen waarom zij funds zoeken en hoe zij deze willen besteden.
  • We werken met een afgebakende campagnetermijn waarin een vooraf bepaald doelbedrag moet zijn gerealiseerd. Pas als dit slaagt spreken we van een succesvolle funding en kan de ondernemer daadwerkelijk starten. Het doelbedrag komt niet uit de lucht vallen maar is door de ondernemer degelijk onderbouwd.
  • Ondernemers bieden bij crowdfunding aantrekkelijke vergoedingen voor de investeerder(s). Dat kan in geld zijn maar ook een tegenprestatie in natura. Wij toetsen de haalbaarheid van die beloften.
  • Crowdfunden betekent ook hard werken, communiceren en een community bouwen. Samen met de ondernemer zetten we een doordachte campagne op touw om het doelbedrag te bereiken en houden we jou als investeerder continu op de hoogte van het proces.
     

Welke vormen van crowdfunden zijn er?

Crowdfunden kan op meerdere manieren. Dit zijn de meest gangbare vormen:

  1. Donaties en giften
  2. Pre-sales/voorverkoop
  3. Leningen
  4. Aandelen

Bij donaties en giften (1) is er meestal geen spraken van een (economische) tegenprestatie. Een naamsvermelding of een uitnodiging voor speciale bijeenkomsten voor de investeerder is vaak wel gebruikelijk. Wie maken hier gebruik van: Ideële instellingen, stichtingen en verenigingen.

Bij pre-sales of voorverkoop (2) koop je als investeerder het product van een ondernemer al voordat het geproduceerd is. Met jouw investering kan de ondernemer de productie in gang zetten. Dit zien we vaak bij gadgets en muziek.

Het principe van een lening (3) hoeven we misschien niet uit te leggen, maar voor de volledigheid: je leent geld aan een ondernemer die de verplichting aangaat om dit binnen een vastgestelde termijn (met rente) terug te betalen. In de tussentijd benut de ondernemer het geld voor zijn bedrijf.

Bij aandelen (4) participeer je als investeerder in een bedrijf (Besloten Vennootschap). Je krijgt zeggenschap over de koers van het bedrijf en hebt recht op toekomstige winsten (dividenden). Voor deze vorm maken investeerder en ondernemer goede afspraken en laten deze vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Ieder platform heeft een andere insteek of kijk op crowdfunding en hanteert daardoor andere vormen en criteria. Om te weten waar je bij MyCrowdfunding mee te maken krijgt, lees je hier onze visie op crowdfunding

Crowdfunding voortvarend van start in 2016

01-02-2016

In januari is de totale Nederlandse markt van crowdfunding via leningen en aandelen, uitgekomen op 10 miljoen euro verdeeld over 71 crowdfundingprojecten.

Lees verder