Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Wat doe jij en wat doen wij?

Crowdfunding is geen makkelijk geld, we moeten er allebei wat voor doen. Wat kun je van ons verwachten en wat verwachten wij van jou? 

Aanvullend vind je hier wat de kosten zijn van het traject. 

Acties bij stap 1: crowdfunding-waardigheid


Dit zijn jouw acties:

Je stelt een businessplan op.
Je stelt financiële projecties op voor de toekomst en geeft een onderbouwing van jouw investerings- en/ of financieringsbehoefte.
Je levert diverse documenten aan, zoals historische cijfers en kopie identiteitsbewijs;Je vult de risico checklist van MyCrowdfunding in, bijvoorbeeld verklaring belastingschuld of vergunningen.
Je werkt mee aan je propositie: wat vraag je van de crowd en wat heb je te bieden.
Je ondertekent de crowdfunding- en leningsovereenkomst. Dit zijn standaard overeenkomsten.
Als je hulp nodig hebt bij het opstellen van je business plan en/of financiële projecties dan kunnen we één van onze deskundige partners inschakelen om je te helpen. Wij bewaken de kwaliteit en planning.

Onze acties:

We bepalen het risico voor de investeerders en stellen een risicoprofiel op. Met o.a. SRA credit rating model beoordelen wij je businessplan.
We geven advies voor je businessplan, de financiële projecties en de financieringsbehoeft.
We geven advies over de crowdfunding propositie.
We stellen een crowdfunding- en leningsovereenkomst op.
We denken mee over de mogelijkheden van andere financieringsbronnen (gestapelde financiering) en gaan daarover, als je dat wilt, met jouw in gesprek bij banken of andere investeerders.

Acties bij stap 2: crowdfunding-aardigheid

In de tweede stap van ons proces, de crowdfunding-aardigheid, maken we met jouw aanbod een wervend marketingplan met een heldere boodschap en bijpassende communicatiemiddelen.

Die zijn jouw acties:

Je maakt je propositie nog concreter, je definieert bijvoorbeeld de tegenprestaties.
Je brengt direct betrokken, potentiële investeerders (inner-crowd) in kaart, registreert hen en betrekt hen bij jouw verhaal.
Je bepaalt andere crowdfunding-doelgroepen.
Je ontwerpt een (eigen) website, teksten, flyer, filmpje, etc.
Je levert content voor de communicatie bijvoorbeeld over de status van je project.
Je brengt ambassadeurs in stelling, voert overleg men hen, vraagt hen om feedback en om hun netwerken voor jou te openen.

Onze acties:

We leveren met ervaring onderbouwde ideeën voor het crowdfunding-campagneplan.
We stellen de campagneplanning op.
We schakelen waar nodig onze partners en/of ons netwerk in.
We bewaken de voortgang van alle acties in het pre-funding proces.
Communiceren via (eigen) social media kanalen.
Heb je hulp nodig bij het uitwerken van de marketing en communicatieactiviteiten en-middelen, dan kunnen we je ook hier bij helpen door onze partners in te schakelen. Ook hier geldt dat wij de planning en kwaliteit bewaken.

Acties bij stap 3: funding

Stap drie is spannend: de funding begint! In deze fase nodigen we mensen uit om mee te doen met je plan en vinden de investeringen plaats.

Dit zijn jouw acties:

Jij bent volledig beschikbaar.
Je bent gastheer van meet & greet bijeenkomsten waarbij je groepjes mensen persoonlijk kan informeren over jouw plan.
Je brengt ambassadeurs en partners bij elkaar brengen en zet hen in.
Je bewerkt je inner-crowd met direct mailings of gesprekken.
Je gebruikt je eigen social media om updates te geven.
Je promoot je campagne via je eigen website, sociale media, blogs, persberichten en andere media.

Onze acties:

We richten voor jou een projectpagina in op www.MyCrowdfunding.nl met de door jouw aangeleverde teksten, video, foto’s.
We regelen de administratie van de aanmelders, investeerders en de juridische afhandeling.
We regelen het betalingsverkeer via Stichting Derdengelden MyCrowdfunding.
We monitoren de marketingcommunicatie.
We beantwoorden jouw vragen en die van jouw (potentiële) investeerders.
We ondersteunen de promotie van jouw idee via onze nieuwsbrieven, blogs, social media.
We bewaken de planning en sturen waar nodig onze acties bij.
We geven actuele informatie over de al gedane investeringen.
Na het afronden van de funding verzorgen we de overdracht alle gegevens van investeerders en maken we het doel/eindbedrag op jouw rekening over.

Na de funding

We nodigen je uit om rondom/met jouw groep investeerders een community te bouwen. Zij behoren tot je netwerk en kunnen ook op andere wijze nuttig zijn voor jouw business. Wij blijven betrokken bij jou omdat wij de (financiële) terugbetalingen van de geldleningen aan de investeerders zullen doen via de Stichting Derdengelden MyCrowdfunding. Hiervoor maken we vooraf heldere (incasso) afspraken met jou. Ook willen wij graag op de hoogte blijven van de vorderingen van je business.

Crowdfunding voortvarend van start in 2016

01-02-2016

In januari is de totale Nederlandse markt van crowdfunding via leningen en aandelen, uitgekomen op 10 miljoen euro verdeeld over 71 crowdfundingprojecten.

Lees verder