Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Privacy policy versie 20150203

~~Met het oog op de bescherming persoonsgegevens heeft MyCrowdfunding een aantal uitgangspunten geformuleerd voor zowel de Ondernemer als Investeerder.

De Ondernemer (geldlener) wordt bij aanvang van het traject gevraagd persoonsgegevens te verstrekken in de vorm van een copie van legitimatiebewijs, maar ook (in geval van een start up) aangiftes inkomstenbelasting. Deze gegevens worden op geen enkele getoond/verschaft aan investeerders, noch op de website noch digitaal. MyCrowdfunding houdt deze in klantdossier (archief). Deze gegevens (samen met bijv. inschrijving Kamer van Koophandel) dienen ter verificatie en echtheid, als ook ten behoeve van risico-inschatting.
Op de website van MyCrowdfunding wordt de propositie van de ondernemer getoond. Voor de kracht en succes van deze propositie wordt ook een persoonsprofiel opgesteld. De inhoud van dit profiel wordt door de ondernemer zelf bepaald, en beperkt zich tot achtergrond informatie over de persoon (bijvoorbeeld drijfveren, leeftijd, relevante ervaring, hobbies, gezinssamenstelling).

De Investeerder dient voorafgaand aan het inschrijven op een project zich eenmalig in te schrijven op de website van MyCrowdfunding. Daardoor verstrekt hij gegevens over zichzelf zoals naam, adres, woonplaats en bereikbaarheid. Bankgegevens worden niet als gegeven verstrekt maar zijn voor Stichting Derdengelden MyCrowdfunding uiteraard wel zichtbaar. Deze worden uitsluitend gebruikt voor afbetalingsdoeleinden. Ook dient hij eenmalig een copie legitimatiebewijs te overleggen. Deze wordt door MyCrowdfunding zorgvuldig bewaard.
De Investeerder wordt bij MyCrowdfunding niet vermeld met naam en toenaam op de website als investeerder in het project. Hij blijft voor de buitenwacht anoniem. MyCrowdfunding meent dat hiermee de persoonsbescherming is geborgd.
Zodra het crowdfunding project is geslaagd en de leningsovereenkomst tot stand is gekomen zullen de gegevens van investeerder ter beschikking komen aan de Ondernemer. Hij zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor zover dit dienstbaar is uit hoofde van de crowdfunding. Indien de Ondernemer deze gegevens voor andere doeleinden wil gebruiken (bijv. marketing) zal hij hiervoor de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de investeerder dienen te vragen.

Crowdfunding voortvarend van start in 2016

01-02-2016

In januari is de totale Nederlandse markt van crowdfunding via leningen en aandelen, uitgekomen op 10 miljoen euro verdeeld over 71 crowdfundingprojecten.

Lees verder