Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Ons succesvol stappenplan

Onze route naar een succesvolle crowdfunding bestaat uit drie stappen:

1. Crowdfundingwaardigheid
2. Crowdfundingaardigheid
3. Funding

1. Crowdfunding-waardigheid

“Wat wil je gaan crowdfunden en wie ben jij?” Die vraag staat centraal bij stap 1. We vragen een business plan van je met een financieel plaatje. Als je onderneming al langer bestaat, inclusief cijfers van de afgelopen jaren. Zo kunnen we beoordelen of je ‘de crowd’ redelijkerwijs kan terugbetalen. Ook vragen we je om een aantal risico’s te benoemen en aan te geven hoe je daarmee omgaat en een aantal formaliteiten zoals KvK inschrijving en kopie-identiteitsbewijs.

Wij maken vervolgens een risicoprofiel, oftewel een inschatting van de kwaliteit van jou als ondernemer. In deze fase zien en spreken we elkaar een aantal keer. Als we na een eerste quick scan concluderen dat het crowdfunden van jouw idee haalbaar is, leggen we onze afspraak vast in een overeenkomst en werken we met jou de crowdfunding-propositie uit. De propositie is jouw complete verhaal, dus wat je vraagt van de investeerders en wat je hen belooft.

2. Crowdfunding-aardigheid

In deze stap zoeken we antwoorden op de vraag: ‘hoe knuffelbaar is jouw idee en hoe gaan we het doen?’ We stellen samen een aansprekend en begrijpelijk verhaal voor potentiële investeerders op. Hierin beschrijven we wat je van hen wilt en wat je hen biedt. Ook bedenken we samen welke investeringsvorm bij jouw plan past en tegen welke condities je geld wilt ontvangen, bijvoorbeeld een annuïtaire lening met 7% rente en een looptijd van vierjaar of een tegenprestatie in producten of diensten.

Daarna werken we een crowdfundingcampagne uit. Hierin zetten we alle mogelijke acties op een rij om de crowd te bewerken en de volledige funding binnen een vastgesteld tijdpad te realiseren. De campagne kan bestaan uit een filmpje, flyers, de inzet van ambassadeurs, social media, noem maar op. Wij werken met een aantal partners samen die kunnen helpen bij het realiseren van deze acties. 

Heel belangrijk in deze fase is bewerken van je eigen inner crowd, dat wil zeggen jouw familie, vrienden, kennissen, sportmaatjes, studievrienden, klanten en leveranciers. Als zij als eerste willen investeren en een bijdrage leveren, kunnen we van daar uitbreiden.

3. De funding

We voeren de campagne uit. Dat begint met het op ons platform zetten van jouw propositie. Vervolgens voeren we alle bedachte acties uit. Uiteraard sturen we bij waar nodig. De investeringen lopen via onze website.

Deze stap duurt maximaal drie maanden. Als het doelbedrag binnen die termijn is opgehaald, ontvang je het geld en kun je jouw idee uitvoeren. Tegelijkertijd begint dan het proces van terugbetalen. Dat verzorgen wij (tegen betaling). Als het doelbedrag niet wordt gehaald, storten we iedere investeerder het ingelegde geld terug.

Bij het gehele traject komt dus veel kijken. Benieuwd naar wat jij precies van ons kunt verwachten en wat we vragen van jou? Lees hier wat wij doen, en wat jij doet

Crowdfunding voortvarend van start in 2016

01-02-2016

In januari is de totale Nederlandse markt van crowdfunding via leningen en aandelen, uitgekomen op 10 miljoen euro verdeeld over 71 crowdfundingprojecten.

Lees verder