Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

Crowdfunding waarschuwt de banken

Door: Karel Rietdijk


In een recent artikel in het FD waarschuwt een ING-topman voor crowdfunding. Zijn betoog is dat crowdfunding voorbij gaat aan de risico’s van ondernemen. Hij stelt dat gecrowdfunde bedrijven vaak door banken zijn afgewezen omdat de bank het een te groot risico vond.


Opmerkelijk betoog omdat crowdfunding nog maar een schijntje is van de totale financiering van het MKB. Op dit moment is er door banken ruim 300 miljard euro uitgeleend aan deze behoeftige doelgroep in Nederland. Crowdfunding daarentegen heeft in de afgelopen vier jaar (cumulatief) slechts ruim 200 miljoen opgehaald voor MKB-ondernemingen (en andere instellingen). Dit is nog geen 0,1%!

Nog een cijfer: er wordt door banken substantiële bedragen ieder jaar aan de stroppenpot toegevoegd (echte afboekingen). En worden er ook nog eens miljarden toegevoegd aan voorzieningen; dit zijn risicovolle leningen.

Bijvoorbeeld voor iedere euro uitgeleend geld wordt een voorziening getroffen van 4,5 cent bij de RABO en 2 cent bij de ING. Tussen 2009 en 2014 hebben de grootbanken 20 miljard euro zien verdampen aan leningen en is er ook 20 miljard euro toegevoegd aan de stroppenpot.

Hoe komt dat?

Er zijn genoeg indicaties dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door de financiële crisis sinds 2008. Fair enough. Maar banken hebben het in de jaren voorafgaand aan de crisis ook wel laten gebeuren. Er werd erg makkelijk geld uitgeleend en van een goede risico beoordeling was nog geen sprake. Deze financiële zeepbel is op alle fronten gebarsten. Nu zijn de banken kritischer geworden, mede ingegeven door strengere regelgeving.

Maar er zijn wel kanttekeningen te plaatsen bij de uitgesproken waarschuwing. Allereerst wekt de ING-topman de indruk dat er nauwelijks iets gedaan wordt aan kredietbeoordeling door crowdfunding platforms. Niets is minder waar. De ruim 25 platformen in Nederland die een ontheffingsvergunning hebben gekregen van de AFM hebben aantoonbaar moeten maken hoe zij risico’s en kredietwaardigheid beoordelen. De AFM maakt bovendien gebruik van haar recht om deze werkwijze regelmatig te toetsten. Dit is vaak volgens een systematiek en methode die banken overigens ook gebruiken.

Daarnaast maken crowdfunding platforms de ingeschatte risico’s inzichtelijk en komt het rentepercentage van de lening overeen met het risico. Dat betekent dat de crowdfunder op basis van zijn/haar eigen risico-perceptie een afweging kan maken tussen risico en rendement.

Zelfbeschikking

Bovendien neemt de moderne crowdfunder zelf een beslissing. We zien dat er steeds meer mensen heel goed zelf een keuze kunnen en willen maken. Alle informatie is beschikbaar en crowdfunders zijn steeds beter onderlegd.

En de crowdfunders doen dit omdat zij de ondernemer zelf kennen, of zijn zelf actief in de business. Crowdfunders die betrokken zijn bij de MKB-ondernemer houden zo ook zelf een oogje in het zeil. Crowdfunders willen op deze manier een bijdrage leveren aan de nieuwe economie en geven het MKB een impuls. Crowdfunders staan midden in de maatschappij en voelen goed aan wat nodig is. Banken zijn ook op dit punt de weg een beetje kwijt geraakt.

En tot slot, crowdfunders investeren gemiddeld met 1000-1500 euro in een organisatie en dat zijn bedragen die voor hen goed zijn te overzien. Vaak is dit een bedrag dat ze makkelijk kunnen ophoesten en op dit moment op een spaarrekening staat (van een bank!) dat zeer weinig oplevert.

Nieuwe economie

Banken zien crowdfunding als een (kleine) bedreiging zolang zij menen dat crowdfunding een alternatieve financiering is. En dus moeten crowdfundingplatformen zich in hun optiek aan dezelfde regels worden gehouden als banken. Maar dat is het niet! Crowdfunding biedt veel meer dan alleen maar geld lenen: het is een krachtig marketinginstrument en het bindt mensen als klanten en ambassadeurs aan een onderneming. Dit geeft de onderneming een geweldige extra exposure en vertrouwen dat geen enkele bank op dit moment kan geven aan de ondernemer.

Dit haakt helemaal in op de nieuwe economie, maar de banken zien deze beweging (nog) niet. Misschien dat wij, de crowdfunders, hier de banken maar eens voor moeten gaan waarschuwen.

Crowdfunding waarschuwt de banken
12-12-2015