Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

U dient de "Ik accepteer de cookies van deze website" aan te vinken.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

AFM-ontheffingsvergunning

Deze crowdfunding activiteit is niet nader gedefinieerd in de Wet Financieel Toezicht (WFT). De toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten, AFM) acht het duidelijk dat hier sprake is van werkzaamheden die bemiddelend van aard zijn. Omdat dit platform financieringen verstrekt in de vorm van leningen, is er sprake van zogeheten Opvorderbare Gelden. De AFM stelt hiervoor een ontheffing verplicht en heeft deze per 6 oktober 2014 aan MyCrowdfunding verleend.

Ontheffing bemiddelaar in opvorderbare gelden
MyCrowdfunding heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000023. Onder dit regime mag MyCrowdfunding bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij MyCrowdfunding daarom nooit particulieren zijn.

Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert MyCrowdfunding twee keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van het MyCrowdfunding.
 
De AFM houdt doorlopend toezicht op (het gedrag van) financiële dienstverleners als MyCrowdfunding.
 

De ondernemer (kredietnemer) kan geen zekerheden of garanties geven in de leningsovereenkomst. Het kan wel voorkomen dat hij zich persoonlijk garant stelt. Wij zijn van mening dat wij consument-investeerders moeten wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan dit type leningen. Vaak hebben deze een achtergesteld karakter. Dit houdt in dat zij als investeerder achter aan in de rij staan in geval van een faillissement van de kredietnemer. Hoe hoger het risico hoe hoger het rendement. Wij wijzen de consument-investeerder er op dat deze beleggingen vallen onder de eigen verantwoordelijkheid en dat spreiding van risico’s en beleggingen verstandig is.

MyCrowdfunding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid omtrent het betalingsgedrag van de ondernemer, noch van het rendement van de onderneming.

 

Crowdfunding voortvarend van start in 2016

01-02-2016

In januari is de totale Nederlandse markt van crowdfunding via leningen en aandelen, uitgekomen op 10 miljoen euro verdeeld over 71 crowdfundingprojecten.

Lees verder